Parking przy C.H. WAMEX – informacja dla klientów

Zarząd C.H. WAMEX informuje, że parkowanie na parkingach przy C.H. WAMEX oraz dworca autobusowego jest płatne.

Bezpłatne są pierwsze 3 godziny. Od czwartej godziny naliczana jest opłata w wys. 3zł/godz.    System monitoringu rejestruje dokładną godzinę wjazdu i wyjazdu wszystkich pojazdów.

W celu uiszczenia opłaty należy zgłaszać się do biura WAMEX od poniedziałku do soboty w godzinach 8-17.

W przypadku nie zgłoszenia będziemy kierować na POLICJĘ numery pojazdów, których kierowcy popełnili wykroczenie szalbierstwa.

Wykroczenie powyższe, oprócz obowiązku zapłaty za parking, karane jest mandatem.